Piknik lotniczy
......................................
Foto
......................................
Video
......................................
Aktualności
......................................
Program
......................................
Lotnisko Darłowo
......................................
Dojazd na piknik
......................................
O Darłowie
......................................
Kamera Darłówko
......................................
Noclegi
......................................
Kontakt

Prawa autorskie
Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć i grafik zamieszczonych na stronie pikniklotniczy.darlowo.info przysługują ich autorom.

Zdjęcia pochodzące ze strony pikniklotniczy.darlowo.info, które są podpisane następująco:
imię i nazwisko/BLMW lub www.pikniklotniczy.darlowo.info mogą być wykorzystywane jedynie
w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia, w tym kadrowanie czy obróbka graficzna-
jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących ze strony pikniklotniczy.darlowo.info w celach komercyjnych, w tym reklamowych i marketingowych, jest zabronione.

Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Ministerstwa Obrony Narodowej i personelu wojskowego Sił Zbrojnych RP. Publikujący zdjęcia zobowiązany jest do oznaczenia każdego zdjęcia niezależnie od sposobu jego wykorzystania imieniem i nazwiskiem autora.

Spełnienie powyższych warunków nie oznacza, automatycznej zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) na zdjęciu (zdjęciach) tam uwidocznionym. Korzystająca ze zdjęcia osoba zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Dowództwo 44BLotM nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności
za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia, zarówno wobec tej osoby,
jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.

o portalu | prawa autorskie | cookies